Политика

Економија

Право

Родови студии

6

 Членови 

20 +

 Анализи

25500 +

 Прегледи

100 +

 Држави од светот

Дознај за нас

Тимот на Ромалитико се состои од студенти и алумни на Централно Европскиот Универзитет од Унгарија. Експертизата и посветеноста за Ромското прашање се клучна мотивација за иднината на постоењето на Ромалитико.

повеќе +

Ромалитико е академски медиум основан во Март 2013 година со цел критички да ги анализира политиките за Ромите во Република Македонија од областа на Политика, Економија, Право и Родови студии
Целта на Ромалитико е да креира и промовира динамично отворено општество преку анализи, истражувања, консултации и тренинг за јавни политики  кои ги таргетира Ромите во Република Македонија и пошироко.
Визијата на Ромалитико е да обезбеди достоинствен живот на Ромите во вклучувачка и мултиетничка Европа.

Повик за истражување

Ромалитико објавува повик за манускрипт - последен ден 16 ноември 2014

Facebook

Twitter