Суад Скендери

Суад Скендери е дипломиран политиколог при ФОН универзитетот на департманот за политички науки, дипломатија и новинарство. Во текот на студиите беше волонтер во хуманитарното и добротворно здружение на ромите “Месечина” – Гостивар и координатор на младинската мрежа “Blue Sky” – Гостивар. Во 2009 година беше асистент на секторот за човекови права и меѓуетнички односи во “Месечина” – Гостивар спроведувајќи проекти поврзани со меѓуетнички односи и Ромите меѓу другите етнички заедници.Суад Скендери е еден од пионерите во community organizing во Република Македонија. Romano Avazi во 2012 година беше првото ромско граѓанско движење кое имаше за цел рамноравна и правична застапеност на ромите во државната и јавната администрација. Успешно ја заврши програмата “Roma Access Program” (отсек Политички Науки и Меѓународни Односи) и продолжи со магистерски студии на отсекот Политички Науки во Централно Европскиот Универзитет во Будимпешта. Негова специјализација се политичко претставување на малцинствата, истражување и методологија.

Елвис Шаќири

Елвис Шаќири е дипломиран правник. Во текот на 2003-10 година работи како волонтер во Ромската НВО “Сонце” – , каде работи на неколку проекти. Од 2011 година започнува да работи како правен советник во НВО ” ХОПС” – Скопје.  Во текот на 2012 година започнува со работа во НВО “ИнСоК” – Скопје.  Во досегашната работа има објавено анализа насловена како “Новинарска непрофесионалност”. Во 2011 година се запишува на постдипломски студии на Правниот Факултет при Универзитот на Југоисточна Европа во Тетово во департманот Кривично право. Во 2012 година ја заврши програмата  “Roma English Language Program, а во 2013 ја заврши програмата "Roma Graduate Preparation Program". Елвис е студент во Централно Европскиот Универзитет во Будимпешта, Унгарија и студира човекови права. Неговите идни планови по завршувањето на студиите се да положи правосуден испит и да биде успешен адвокат.

Алберт Мемети

Мемети Алберт, дипломирал економија во 2012 година на департманот Финансиски менаџмент при Економскиот универзитет во Скопје, Македонија. Во текот на неговите студии беше активен член во Ромската НВО “Сонце“, Тетово каде има работено на различни проекти во текот на 2006 – 2010 . Исто така има работено во ПроКредит Банк, Скопје како Советник за Информации во 2009. Во 2012, успешно го завршува подготвителниот курс за пост дипломски студии “Roma Access Program“ (отсек Јавна Политика) на Централно Европскиот Универзитет во Будимпешта, Унгарија. Исто така ги заврши своите магистерски студии во две годишната програма на департманот за Економска политика на Светски пазари на истиот универзитет. Неговите идни планови се да специјализира во областа на Економијата.

Надире Реџепи

Надире Реџепи е Ромка која порасна во традиционално Ромско семејство во кое што Ромската култура и традиција се клучни прашања во семејството. Дипломира на факултетот по Бизнис Администрација при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Од својата 13 годишна возраст активно членува и работи во НВО АДРР ‘‘Сонце“-Тетово. Во 2012 година работи како практикант во Македонски Центар за Меѓународарно Соработка (МЦМС) – Скопје, во департманот за финансии и администрација. Учествува во различни едукативни курсеви, семинари, натпревари, саеми, претстави, граѓански иницијативи и друго. Во 2012 година е дел од ромското граѓанско движење за рамноправна и правична застапеност на Ромите, во државна и јавна администрација во Романо Авази како регионален координатор за Тетово. Нејзин иден план е да ги заврши магистерските студии во областа на сметководство и ревизија, и во иднина да работи како сметководствен ревизор.

Дениз Селмани

Дениз Селмани дипломиран по јавна администрација на Југоисточниот Универзитет во Тетово. Го продолжува своето образование со тоа што запишува магистерски студии на истоимениот универзитет на департманот по дипломатија. Во текот на неговите студии волонтира во првата детска амбасада “Meѓаши” како младински мировен едукатор во средното училиште “Никола Карев” – Скопје. По дипломирање се вработува во “Иницијатива за Социјална Промена” – ИнСоК таму работи како проектен асистент на проектот “Пристап на Ромите до фондови” каде воедно се стекнува со големо искуство. Во 2012 е дел од регионалниот тренерски тим на Романо Авази кое преставува прво ромско граѓанство движење кое за цел имаше да воспостави рамноправна и правична застапеност на Ромите во државната и јавната администрација. Моментално студира Политички науки во Централниот Европски Универзитет – Будимпешта. Во иднина негови планови се специјализација во областа на ромската дипломатија и да ја преставува ромската заедница на интернационално ниво.

Себијан Фејзула

Себијан Фејзула, дипломирана на Универзитетот Св .Кирил и Методиј – Скопје, на департманот по Филозофија. Во 2010 од страна на Ромски Едукативен Фонд – РЕФ и УСАИД се стекнува со титулата “Студент на годината“ во Македонија, како корисник на нивните програми. Во текот на своите студии, првото професионално работно искуство го стекнува во проектот на USAID “Зелени училишта” како проектен асистент. Во 2011-2012 им се приклучува на Младински Образовен Форум – МОФ, како финансиски административен асистент. Покрај овие позиции, воедно е дел од координативниот тим и тимот на тренери на Ecumenical Network for Youth Action, Прага, во Young Roma Women’s Network, каде што преку тренинзи и јавни настани се адресираат прашаната на жената Ромка (Насилство врз жената Ромка, Социјална инклузија, Семејно насилство). За прв пат јавно на интернационално ниво го покренува прашањето за статусот на жената Ромка во 3-тата интернационална конференција за жени Ромки, Гранада, Шпанија. Успешно ги заврши своите студии за родова еднаквост, специјализација за статусот на жената Ромка, на Централниот Европски Универзитет, во Будимпешта. Во иднина нејзина специјализација е адресирање на прашањата за жената Ромка на интернационално ниво, жените и политиките.

Share

Facebook

Twitter