Визија

Визијата на Ромалитико е да обезбеди достоинствен живот на Ромите во вклучувачка и мултиетничка Европа.

 

 

Мисија

Целта на Ромалитико е да креира и промовира динамично отворено општество преку анализи, истражувања, консултации и тренинг за јавни политики  кои ги таргетира Ромите во Република Македонија и пошироко.

 

Facebook

Twitter