Во рамите на проектот „ Промовирање на меѓукултурно разбирање, помирување и прифаќање – Пиктура, се спроведоа активности за чистење во општина Шуто Оризари. Акцијата беше спроведена од младите лица кои беа вклучени во активностите на проектот, при што целта на оваа акцијата да ги мотивира младите лица да се вклучуваат во иницијативи кои поттикнуваат чиста животна средина.

Воедно, како резултат на оваа иницијатива се изработија и корпи за отпадоци кои во соработка со општина Шуто Оризари истите ќе се постават на јавни површини на објекти од јавен карактер.