Ви го претставуваме известувањето за јавност по однос на така наречениот “балансер” кој има за цел да обезбеди правична и соодветна застапеност на етничките заедници и се користи при вработување во државните и јавните институции.