ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ТЕРЕНСКИ СОРАБОТНИЦИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ТЕРЕНСКИ СОРАБОТНИЦИ

Датум на објава: 18.09.2023 Краен рок на аплицирање: 25.09.2023 Работно време: Пола работно време Институтот за истражување и анализи на политики – Ромалитико во периодот од јануари 2021 до јануари 2026 година го спроведува проектот насловен Проект на УСАИД за...
ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕДЕН (1) ПРОЕКТЕН МЕНАЏЕР

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕДЕН (1) ПРОЕКТЕН МЕНАЏЕР

Позиција: Еден (1) проектен менаџер Место: Скопје, Република Северна Македонија Работен јазик: Македонски јазик Работно време: 8 работни часа дневно Рок за аплицирање: 12 септември 2023 Институтот за истражување и анализи на политики – Ромалитико во периодот Јануари...
ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СОРАБОТНИК (ПРОДОЛЖЕН РОК)

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СОРАБОТНИК (ПРОДОЛЖЕН РОК)

Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико Скопје распишува оглас за едно (1) слободно работно место на позиција административен соработник.   Административниот соработник/чка ќе биде одговорен/а за водење на административните аспекти на...
РОМАКТЕД II Phase Programm

РОМАКТЕД II Phase Programm

РОМАКТЕД II Phase Programm Имплементирано од Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико Поддржано од Совет на Европа Локација Северна Македонија Период на имплементација 01.05.2021 – 30.11.2024 КРАТОК ОПИС Главната цел на проектот, според Повикот за...
РОМАКТЕД II Phase Programm

ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТНА ЗАЕДНИЦА

ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТНА ЗАЕДНИЦА Цели Воспоставување на одржливи механизми за мобилизација на заедницата. Развој на капацитети на ромската заедница за планирање, финансирање и имплементирање на решенија за сопствените развојни предизвици и приоритети. Времетраење на...