И по осмиот изборен циклус од независноста на Република Македонија, спроведувајќи различни изборни модели вклучително мнозински, пропорционален и мешовит модел, интересен е фактот дека Ромската заедница отсекогаш добива еден или двајца политички претставници во Парламентот на Македонија. Освен претставници во Парламентот, другите политички партии имаа за цел да обезбедат различни места на институционално и одлучувачко ниво. Овие резултати ја позиционираат Ромската заедница во Македонија во понапредна положба за разлика од други држави од соседството и пошироко. Сепак во деветтиот изборен циклус во 2016та, Ромите имаа тројца кандидати на листите за пратеници. Ова е прв пат, каде што тројца ромски кандидати учествуваат во парламентарни избори. Покрај тоа, овој изборен циклус како и претходните, натпреварот се води помеѓу двете најголеми Македонски партии. СДСМ и ВМРО – ДПМНЕ повторно се клучните коалициски партнери на сите Ромски политички партии. Иако Ромите имаат седум активни политички партии, ниту една од нив нема одлучено да се наптреварува независно на парламентарни и локални избори. По однос на дебатата дали Ромите може да освојат мандат или не, истите треба да ја преиспитаат можноста да склучат коалиции и по изборите кои ќе бидат засновани врз основа на нивната програма и интересот на избирачите. Сепак, најважно на овие избори е зрелоста и политичката култура за три правила: Користете го вашето право на глас, Гласајте според свој избор, Не го продавајте Вашиот глас...  

Прирачникот има за цел на корисниците од ромската заедница да им даде преглед на информации за можностите на остварување на нивните права кои произлегуваат од сферата на вработување, правната и здравствената заштита и пристапот до домување. Во насока на забрзувањето на процесите на вклучување на Ромите во општеството овој прирачник е понуден како алатка со можност за информирање на темите кои се обработуваат. Темите кои се обработуваат, содржат посебен осврт на ромската популација и на жената Ромка. Прирачникот содржи четири теми, накратко е прикажана моменталната состојба на ромската заедница за наведените теми и се дадени одговири на најчестите прашања со кои се соочува ромската заедница. Прирачникот е во форма на „прашање – одговор“ (П - Прашање; О - Одговор) како практични примери, на јазик прилагоден и разбирлив за целната група за посебните теми. Прирачникот е наменет за ромската популација, со цел да се зголеми степенот на информираност и да обезбеди практични совети во надминување одредени проблеми во доменот на вработување, правната и здравствената заштита и пристапот до домување. Овој прирачник е подготвен во рамките на проектот „Зголемување на учеството на жените Ромки на пазарот на трудот“, финансиран од Европската Унија во рамките на Програмата ИПА за развој на човечките ресурси, а спроведуван од МРФП, во партнерство со организациите: НВО КХАМ – Делчево, Микрокредитна фондација Хоризонти и ХДЗР Месечина од Гостивар....  

The 2014-2020 Roma Strategy in the Republic of Macedonia (hereinafter the Strategy) represents a continuity of the previous strategy that covered the period from 2005 to 2015. This Strategy has been transposed into four action plans 2 referring to the same number of priorities as identified in this national strategic document. The implementation of the Strategy and the National Action Plans is within the competence of the line ministries and in accordance with the priority areas, Nevertheless, a significant part of the identified and expected results set out in the plans are activities that have been or were to have been implemented by the civil society organizations. The monitoring and the scope of realization of these plans according to the Strategy have been defined to be within the competence of the working group of the Government, that is, the National Coordinating Body for Implementation of the Roma Strategy, as a structure that is to monitor and direct the implementation of the strategies and the policies for social inclusion and integration of Roma. With regard to the budgetary implications on the budget of the Republic of Macedonia, these same four line ministries (Ministry of Labor and Social Policy, Ministry of Transport and Communications, Ministry of Education and Science and Ministry of Health), as well as the Minister without Portfolio who is in charge of the implementation of the Roma Strategy (as a National Coordinator) with earmarked funds from the Budget of the Republic of Macedonia, to implement a budget subprogram entitled Support to the Implementation of the Roma Strategy. For certain budget users there are additional subprograms that are within the priorities (such as the Ministry of Education with the subprogram Project for Support of Secondary Education for Roma, Subprogram for Construction of Low Income Housing Apartments of the Ministry of Transport and Communications, etc.). The absolute value of the budgets of the subprograms varies from one year to another, however with an upward trend relative to the absolute value of the allocated funds. The sources of financing are the basic budget account of the Republic of Macedonia, as well as donations....  

Partners and Supporters

   
   
     

Find Us

Contact us

ul. Aminta treti (Leninova) br.33A/1-25,
1000 Skopje, North Macedonia

+389 75 314 504

[email protected]