Продолжуваат активностите за планирање и имплементација на локални акции во рамки на проектот Заедно за просперитетна заедница

Четврток, 30 Јуни 2022
Продолжуваат активностите за планирање и имплементација на локални акции во рамки на проектот Заедно за просперитетна заедница

Проектниот тим на Заедно за просперитетна заедница се сретна со градоначалникот на општина Ѓорче Петров со цел да се разгледаат можностите за имплементација на локални иницијативи предложени од страна на Ромската заедница во оваа општина. На градоначалникот г-дин Александар Стојкоски му беа презентирани проблемите на ромската заедница кои беа мапирани од страна на локалната структура и можностите и начините како дел од проблемите можат да се решат во рамки на проектот. Меѓу другото се разговараше и за унапредување на соработката со локалната самоуправа и како општината може да се вклучи во планираните иницијативи на заедницата. На средбата детално беше презентирана...

Заедничка обука за триесет и пет трудови инспектори за подобрување на нивното знаење за антидискриминација на работното место и принудна работа

Среда, 08 Јуни 2022
Заедничка обука за триесет и пет трудови инспектори за подобрување на нивното знаење за антидискриминација на работното место и принудна работа

Триесет и пет трудови инспектори го зголемија своето знаење на темата заштита од дискриминација на работното место со фокус на јавниот сектор и соодветните ранливи групи, особено Ромите. Тие исто така научија за разликите меѓу трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација наспроти принудната работа и дискриминација на работното место. За мнозинството од учесници, оваа обука претставуваше прва можност да научат за антидискриминаторската регулатива и институционалната рамка за заштита од дискриминација на работното место. Интерактивните методи за обука надополнети со практични вежби поттикнаа дискусии и исцрпно запознавање од страна на учесниците. Обуките беа реализирани заедно со акциите „Спречување и борба...

ПОНУДА за Амбулантно возило за итна медицинска помош

Петок, 03 Јуни 2022
  ПОНУДА за Амбулантно возило за итна медицинска помош

За потребите на ЈЗУ Здравствен дом Чаир, во рамки на проектот „Генерална поддршка и граѓанско општество за Интеграција на Ромите“ Институт за истражување и анализа на политики испраќа: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 01/2022 за набавка на СТОКИ /Амбулантно возило за итна медицинска помош/ Институт за Истражување и Анализа на Политики – РОМАЛИТИКО, во рамките на проектот „Генерална поддршка и граѓанско општество за Интеграција на Ромите“ финансиски поддржан од Канцеларијата за Ромски иницијативи Фондација Отворено Општество – Берлин, со Договор за грант потпишан помеѓу Ромалитико и Канцеларијата за Ромски иницијативи - Фондација Отворено Општество – Берлин со бр. OR2021-82066, Ве поканува...

ПРВ ПОВИК за доделување голем акциски грант насочен кон правно застапување на Ромите во рамки на Проектот на УСАИД за инклузија на Ромите

Петок, 27 Мај 2022
ПРВ ПОВИК за доделување голем акциски грант насочен кон правно застапување на Ромите во рамки на Проектот на УСАИД за инклузија на Ромите

Институтот за истражување и анализа на политика „Ромалитико“ го спроведува проектот „Проект на УСАИД за инклузија на Ромите“, поддржан од Агенција на САД за меѓународен развој (УСАИД). Целта на Проект на УСАИД за инклузија на Ромите е да ја мотивира Ромската заедница и граѓанските организации да преземат лидерски улоги во развојот и спроведувањето на националните стратегии и политики кои се однесуваат на вклученоста на Ромите, да ги следат и држат владините институции за одговорност кон решавање на ромските прашања и потреби. 1. ЦЕЛ НА ПОВИКОТ Целта на овој повик е да се обезбеди финансиска поддршка за граѓански организации кои ќе...

Одржана обука за бесплатна правна помош

Среда, 18 Мај 2022
Одржана обука за бесплатна правна помош

На 17 мај 2022 Ромалитико и Програмската канцеларија на Советот на Европа во рамки на втората фаза на РОМАКТЕД програмата, огранизираше обука за Бесплатна правна помош (спроведување и поддршка). Целна група на оваа обука беа Локалните акциски групи на заедницата, фасилитаторите како дел од структурата на РОМАКТЕД како и правните монитори и бизнис советници кои се дел од структурата на „Проект на УСАИД за инклузија на Ромите“ и „Заедно за просперитена заедница“ спроведувани од Институтот за истражување и анализа на политики - Ромалитико. Целта на оваа заедничка активност спроведена во партнерство со Советот на Европа и УСАИД Северна Македонија е...

« »

POLITICS

ECONOMY

LAW

GENDER EQUALITY

Тимот на Ромалитико се состои од студенти и алумни на Централно Европскиот Универзитет од Унгарија. Експертизата и посветеноста за Ромското прашање се клучна мотивација за иднината на постоењето на Ромалитико.

Повеќе...

Ромалитико

Ромалитико е официјално регистриран како невладин и непрофитен “Институт за Истражување и Анализа на Политики – Ромалитико” регистриран според Законот за здруженија и фондации во Република Северна Македонија. Ромалитико делува во три програми, Политика, Економија и Право и фокусира на истражувања базирани на докази, застапување, мониторинг и евалуација.

Мисија

Мисијата на Ромалитико е да промовира динамично отворено општество преку анализи, истражувања базирани на докази и застапување за влијание врз јавните политики, односот на моќта и распределбата на ресурсите за Ромите во Република Македонија и Европа.

Визија

Визијата на Ромалитико е да се стреми да ја предизвика статус-кво состојбата и да ја унапреди положбата на Ромите во Европа.

Следете не'

Facebook  |  Twitter  |  Youtube  |  Instagram

НАЈНОВИ ПУБЛИКАЦИИ

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Аминта трети (Ленинова) бр.33А/1-25,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]