Ромалитико тим (CVs)

   

ЕЛВИС ШАЌИРИ

Извршен Директор   

Елвис Шаќири е основач на Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико, и менаџер на програмата Право. Во 2010-та година дипломира на правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа, а подоцна ги продолжува своите магистерски студии во Будимпешта – Унгарија на Централно Европскиот Универзитет на програмата човекови права.

 

По завршувањето на магистерските студии, Шаќири е ангажиран со работна стипендија во Институтот за истражувања на политики Political Capital во Будимпешта. Во периодот на ангажманот Шаќири работи во делот на изборни модели и политички кампања. Пред основањето на Институтот, Шаќири работи во неколку невладини организации, како правен советник и координатор на неколку проекти. Во текот на својата работа, Шаќири како автор има допринос во голем дел на истражувања и анализи кои се спроведуваат од страна на Институтот.


   

СУАД СКЕНДЕРИ

Програмски Менаџер - Политика  

Суад Скендери е еден од основачите и извршен директор на Институтот за истражување и анализа на политики - Ромалитико.  Дипломирал политички науки, меѓународни односи и новинарство на универзитетот ФОН, а подоцна се стекнал со магистерски студии на Централноевропскиот универзитет за политички науки со специјализација методологија на истражување. 

 

По завршувањето на студиите, бил истражувач во ThinkYoung во Брисел и Roma Integration 2020 во Белград, Суад Скендери е координатор на Европскиот ромски институт за уметност и култура за Македонија.  Пред основањето на институтот работел во Хуманитарното и добротворно здружение на Ромите - „Месечина“ - Гостивар како асистент во секторот за човекови права и меѓуетнички односи, а потоа како координатор за младински иницијативи. Неговиот труд е забележан во многу научни списанија, истражувања, книги, оп -еди и други трудови.


   

АЛБЕРТ МЕМЕТИ

Програмски Менаџер   

Алберт Мемети е еден од основачите на Ромалитико, и воедно Менаџер на Прогрaмата за Економски Развој. Неговиот интерест е во обемот на вработување, мониторинг на буџетот, локални финансии и претприемништво, формализација на неформалнаат економија. Алберт има магистрирано на програмата Економија на светски пазари при Централно Европскиот Универзитет. Исто така, во моментот тој е запишат и на извршниот курс за менаџмент на ризи во  Школата за Бизнис и Менаџмент во Франкфурт, Германија. 

 

Пред да се приклучи во Ромалитико, Алберт беше Координатор во РЕДИ одговорен за менаџирање на тим од бизнис фасцилитатори, воспоставување на врски со микро-кредитни институции. Дополнително, во текот на 2014 – 2015, беше ангажиран и како аналитичар за проценка на ризик во Инвестицискиот Фонд – Коопест од Брисел, кој што обезбдува финансирање на микрокредитни институции, кооперативни банки, земјоделски кооперативи, фондации. Во текот на работењето во Коопест, има учествувано во неколку работни мисии и тоа  - Бугарија, Арменија, Молдавија и Босна и Херцеговина. Во перидот 2016 – 2019, исто така беше и проектен менаџер на европскиот проект “ Подобрување на Вработувањето на Ромите преку обука и образование“, имплементиран од Ромскиот образовен фонд. Алберт е посветен на застапување за унапредување на положбата на Ромите и економското зајакнување на ромската заедница во Македонија и во ЕУ.


   

ДЕНИЗ СЕЛМАНИ

Програм менаџер – Локална демократија  

Дениз Селмани е еден од основачите на Ромалитико и прв Извршен директор од 2016 до 2018 година. Селмани има дипломирано на студиската програма по јавна администрација на Југоисточниот Универзитет во Тетово. Го продолжува своето образование со тоа што запишува магистерски студии на истоимениот универзитет на студиската програма за дипломатија. Во 2017 година, Селмани за Центарот за Економски Анализи – ЦЕА изработи истражување за другоста и претприемништвото. Селмани има учествувано на школата за јавни политики “Мајка Тереза” која е поддржана од страна Советот на Европа.

 

Исто така, Селмани има земено учество во Првиот форум за јавни политики организиран од страна на Фондацијата Фридрих Еберт и Институтот Прогрес во 2017 година при што во соработка со група на млади истражувачи изработи студија за студентскиот стандард во Македонија. Исто така, Селмани како национален експерт на Мисијата на ОБСЕ во Скопје изработи компаративна анализа за спроведувањето на Конвенцијата за заштита на националните малцинства во Македонија, како и предлог методологија за идентификување лицата без документи. Негов истражувачки интерес претставуваат политичките партии, изборни модели, како и следење на спроведувањето на јавните политики насочени кон инклузија на ромската заедница.


   

МАРИЈА СУЛЕЈМАНОВА

Програмски Менаџер - Право   

Марија Сулејманова е дипломиран правник при Факултетот за правни науки – Јустинијан Први во Скопје и магистер по човекови права при Централно Европскиот Универзитет - ЦЕУ во Будимпешта. Исто така, таа е алумна на ЦЕУ и РАП програмата во Будимпешта. Во текот на нејзините додипломски студии Марија издвојува волонтерско искуство во различни институции и невладини организации, како Министерство за Правда, Апелационен Суд – Скопје, ЕЛСА, Ромаверзитас и МОФ. По завршувањето на мастер студиите, таа исто така беше практикант во Центарот за правата на Ромите во Будимпешта.

  

Марија ја има позицијата на помлад истражувач во ИИАП – Ромалитико и таа верува дека ова искуство ќе ја зголеми нејзината спремност за идни ангажмани како застапувач и правник во областа на човековите права. Ова искуство исто така и овозможува уникатно знаење за прашања поврзани со Ромите и генерално, со целокупниот процес на анализа на политики. Поради тоа, таа е силно мотивирана да се надградува, работи и развива во креативна и високо амбициозна средина каде почетниот критериум и принцип на работа е критичкото размислување. Нејзиниот интерес е насочен кон анализа на закони, уставност и колизија помеѓу законите, истражувања насочени кон таргетирање надлежни институции како и вршење на компарација на јавни политики и закони во различни држави.


   

МУХАМЕД АЈВАЗ

Помлад Истражувач   

Мухамед Ајваз е роден во Скопје. Додипломските студии ги завршува на Институтот за психологија на Филозофскиот факултет во Скопје, а со постдипломски студии продолжува на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” – Скопје на програмата Политички науки и човекови права.

 

Во граѓанскиот сектор беше вклучен во Здружението ,,Романо Авази” како локален координатор за организирање на заедницата, во улога на истражувач и уредник на студентско списание во здружението ,,Ромаверзитас” и како обучувач и организатор на настани во здружението ,,Сумнал”. Од 2018 до август 2019 година работи во Граѓанската организација „ХЕРА” на програмата ромско здравје.

За време на студиите беше практикант во ОУ ,,Браќа Рамиз и Хамид” и во ЈЗУ Геронтолошки завод ,,13 Ноември”. Има освоено четврто место во дебата на балканско ниво на меѓународниот студентски летен камп „Филозофијада. Добитник е и на плакета за успешна промоција на Филозофскиот факултетот и прогласен е за најдобар студент од здружението ,,Ромаверзитас” за учебната година 2015/16.Главен фокус му се емпириски истражувања и унапредувањето на правата на маргинализираните заедници преку организирање, поддршка и јакнење на ромската заедница.


   

СИМОНА СИМОВА

Финансиски асистент   

Симона Симова е дипломиран маркетинг менаџер при Европскиот Универзитет – Скопје. Образованието го продолжува на Економскиот Институт Кирил и Методиј насока – финансиски менаџмент. Своето прво искуство во областа на маркетингот како практикант го стекнува во МПМ и Идеа Плус, каде работи претежно на маркетинг истражувања на македонскиот пазар.

 

Во јуни 2016 почнува како практикант во Кроација Осигурување – Живот за подоцна да напредува во Координатор за наплата. Своето искуство од областа на финансиите го продолжува во Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико, каде што во моментов ја има позицијата на финансиски асистент.

Партнери и поддржувачи

     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

Димитрие Чупоски 25/1
1000 Скопје, Северна Македонија

[email protected]