Собрание

 

 

Акиф Кариман

Образование: Доктор на медицина при Медицински Факултет Скопје.
Завршени програми:
Водење промени: лидерство, организирање и акција - Harvard Kennedy School од САД Организирање и водење политички кампањи - Hertie School of Governance- Berlin

Работен ангажман: Работен стипендист на ФОО - Канцеларија за Ромски Иницијативи како дел од меѓународниот тим за поддршка на групите за организирање на заедницата. 

 

 

Силхан Саитов

Образование: Дипломиран доктор по медицина на Медицинскиот факултет при УКИМ – Скопје 

Магистерски студии во тек – Јавно здравје и здравствен менаџмент 

Работен ангажман: Програмски менаџер – Здружение на граѓани Ромаверзитас, Скопје

 

 

Салије Ибраими

Образование: Дипломиран Правник при Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово

 

Работен ангажман: Министерство за Правда – сектор за бесплатна правна помош и политички систем

 

 

 

 

Асиб Зекир

Образование: Апсолвент на УКИМ Економски Факултет, департман Финансиски Менаџмент

Работен ангажман
- Програмски менаџер во Иницијатива за Економски Развој на Ромите - РЕДИ Скопје
- Управител на социјално претпријатие REDI Recycling

 

 

Аријета Тахири

Образование: Студентка на Медицински факултет (општа Медицина) при УКИМ

 

 

 

Елсон Иљаз

Образование: Дипломиран менаџер по бизнис администрација магистерски студии во тек - Факултет за економски науки при ЕУРМ

Работен ангажман: Економист за платен промет во земјата во Комерцијална банка АД Скопје

 

 

Мирсада Шабани

Образование: Дипломиран правник на Државниот универзитет - Тетово

Работен ангажман: Помлад соработник во одделението за согласности за систематизации за институции од дејностите и јавните претпријатија, Сектор за поддрска на институции во јавниот сектор

 

Партнери и поддржувачи

     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

Димитрие Чупоски 25/1
1000 Скопје, Северна Македонија

[email protected]