Ромалитико тим (CVs)

   

ЕЛВИС ШАЌИРИ

Извршен Директор   

Елвис Шаќири е основач на Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико, и менаџер на програмата Право. Во 2010-та година дипломира на правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа, а подоцна ги продолжува своите магистерски студии во Будимпешта – Унгарија на Централно Европскиот Универзитет на програмата човекови права.

 

По завршувањето на магистерските студии, Шаќири е ангажиран со работна стипендија во Институтот за истражувања на политики Political Capital во Будимпешта. Во периодот на ангажманот Шаќири работи во делот на изборни модели и политички кампања. Пред основањето на Институтот, Шаќири работи во неколку невладини организации, како правен советник и координатор на неколку проекти. Во текот на својата работа, Шаќири како автор има допринос во голем дел на истражувања и анализи кои се спроведуваат од страна на Институтот.


   

СУАД СКЕНДЕРИ

Програмски Менаџер - Политика  

Суад Скендери е еден од основачите и извршен директор на Институтот за истражување и анализа на политики - Ромалитико.  Дипломирал политички науки, меѓународни односи и новинарство на универзитетот ФОН, а подоцна се стекнал со магистерски студии на Централноевропскиот универзитет за политички науки со специјализација методологија на истражување. 

 

По завршувањето на студиите, бил истражувач во ThinkYoung во Брисел и Roma Integration 2020 во Белград, Суад Скендери е координатор на Европскиот ромски институт за уметност и култура за Македонија.  Пред основањето на институтот работел во Хуманитарното и добротворно здружение на Ромите - „Месечина“ - Гостивар како асистент во секторот за човекови права и меѓуетнички односи, а потоа како координатор за младински иницијативи. Неговиот труд е забележан во многу научни списанија, истражувања, книги, оп -еди и други трудови.


   

АЛБЕРТ МЕМЕТИ

Програмски Менаџер - Економија   

Алберт Мемети е еден од основачите на Ромалитико, и воедно Менаџер на Прогрaмата за Економски Развој. Неговиот интерест е во обемот на вработување, мониторинг на буџетот, локални финансии и претприемништво, формализација на неформалнаат економија. Алберт има магистрирано на програмата Економија на светски пазари при Централно Европскиот Универзитет. Исто така, во моментот тој е запишат и на извршниот курс за менаџмент на ризи во  Школата за Бизнис и Менаџмент во Франкфурт, Германија. 

 

Пред да се приклучи во Ромалитико, Алберт беше Координатор во РЕДИ одговорен за менаџирање на тим од бизнис фасцилитатори, воспоставување на врски со микро-кредитни институции. Дополнително, во текот на 2014 – 2015, беше ангажиран и како аналитичар за проценка на ризик во Инвестицискиот Фонд – Коопест од Брисел, кој што обезбдува финансирање на микрокредитни институции, кооперативни банки, земјоделски кооперативи, фондации. Во текот на работењето во Коопест, има учествувано во неколку работни мисии и тоа  - Бугарија, Арменија, Молдавија и Босна и Херцеговина. Во перидот 2016 – 2019, исто така беше и проектен менаџер на европскиот проект “ Подобрување на Вработувањето на Ромите преку обука и образование“, имплементиран од Ромскиот образовен фонд. Алберт е посветен на застапување за унапредување на положбата на Ромите и економското зајакнување на ромската заедница во Македонија и во ЕУ.


   

ДЕНИЗ СЕЛМАНИ

Програм менаџер – Локална демократија  

Дениз Селмани е еден од основачите на Ромалитико и прв Извршен директор од 2016 до 2018 година. Селмани има дипломирано на студиската програма по јавна администрација на Југоисточниот Универзитет во Тетово. Го продолжува своето образование со тоа што запишува магистерски студии на истоимениот универзитет на студиската програма за дипломатија. Во 2017 година, Селмани за Центарот за Економски Анализи – ЦЕА изработи истражување за другоста и претприемништвото. Селмани има учествувано на школата за јавни политики “Мајка Тереза” која е поддржана од страна Советот на Европа.

 

Исто така, Селмани има земено учество во Првиот форум за јавни политики организиран од страна на Фондацијата Фридрих Еберт и Институтот Прогрес во 2017 година при што во соработка со група на млади истражувачи изработи студија за студентскиот стандард во Македонија. Исто така, Селмани како национален експерт на Мисијата на ОБСЕ во Скопје изработи компаративна анализа за спроведувањето на Конвенцијата за заштита на националните малцинства во Македонија, како и предлог методологија за идентификување лицата без документи. Негов истражувачки интерес претставуваат политичките партии, изборни модели, како и следење на спроведувањето на јавните политики насочени кон инклузија на ромската заедница.


   

МАРИЈА СУЛЕЈМАНОВА

Програмски Менаџер - Право   

Марија Сулејманова е дипломиран правник при Факултетот за правни науки – Јустинијан Први во Скопје и магистер по човекови права при Централно Европскиот Универзитет - ЦЕУ во Будимпешта. Исто така, таа е алумна на ЦЕУ и РАП програмата во Будимпешта. Во текот на нејзините додипломски студии Сулејманова издвојува волонтерско искуство во различни институции и невладини организации, како што е Министерство за Правда, Апелационен Суд – Скопје, ЕЛСА, Ромаверзитас и МОФ. По завршувањето на мастер студиите, таа исто така беше практикант во Центарот за правата на Ромите во Будимпешта.

  

Сулејманова станува дел од тимот на Ромалитико во 2018 како дел од програмата Правно Зајакнување, а од октомври 2020 ја завзема позицијата на програм мeнаџерка. Сулејманова во текот на 2020 година исто така оствари и шест месечен ангажман во Европскиот Парламент работејќи во Комитетот за правни работи на темите вештачка интелигенција, дигитализација и роботика.


   

МУХАМЕД АЈВАЗ

Помлад Истражувач   

Мухамед Ајваз е роден во Скопје. Додипломските студии ги завршува на Институтот за психологија на Филозофскиот факултет во Скопје, а со постдипломски студии продолжува на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” – Скопје на програмата Политички науки и човекови права.

 

Во граѓанскиот сектор беше вклучен во Здружението ,,Романо Авази” како локален координатор за организирање на заедницата, во улога на истражувач и уредник на студентско списание во здружението ,,Ромаверзитас” и како обучувач и организатор на настани во здружението ,,Сумнал”. Од 2018 до август 2019 година работи во Граѓанската организација „ХЕРА” на програмата ромско здравје.

За време на студиите беше практикант во ОУ ,,Браќа Рамиз и Хамид” и во ЈЗУ Геронтолошки завод ,,13 Ноември”. Има освоено четврто место во дебата на балканско ниво на меѓународниот студентски летен камп „Филозофијада. Добитник е и на плакета за успешна промоција на Филозофскиот факултетот и прогласен е за најдобар студент од здружението ,,Ромаверзитас” за учебната година 2015/16.Главен фокус му се емпириски истражувања и унапредувањето на правата на маргинализираните заедници преку организирање, поддршка и јакнење на ромската заедница.


   

СИМОНА СИМОВА

Финансиски асистент   

Симона Симова е дипломиран маркетинг менаџер при Европскиот Универзитет – Скопје. Образованието го продолжува на Економскиот Институт Кирил и Методиј насока – финансиски менаџмент. Своето прво искуство во областа на маркетингот како практикант го стекнува во МПМ и Идеа Плус, каде работи претежно на маркетинг истражувања на македонскиот пазар.

 

Во јуни 2016 почнува како практикант во Кроација Осигурување – Живот за подоцна да напредува во Координатор за наплата. Своето искуство од областа на финансиите го продолжува во Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико, каде што во моментов ја има позицијата на финансиски асистент.


 

ЕНЕС БИЛАЛИ

Проектен менаџер (Проект на УСАИД за инклузија на Ромите)   

Енес Билали неговите тинејџерски години ги поминал проучувајќи ги своите лични и искуства во кариерата се со цел да помогне на својата заедница да ги надмине егзистенцијалните проблеми од ден на ден и да им обезбеди поддршка која им е потребна. Како студент кој неговото време го помина во градење на вештини и во меѓувреме како единствен Ром студент, успеа да стане дел од Центарот за кариера при Универзитетот на Југоисточна Европа.

 

Дополнително во текот на неговата втора година на студии, тој успеал да биде дел и да работи во одделот за финансии при Универзитетот во Југоисточна Европа и во тој период научи основни вештини како што се комуникација, финансиска писменост, менаџирање на време, флексибилност и тимски дух. Уште како студент, Енес се вклучи во организацијата за јакнење и организирање на ромската заедница – Романо Авази, каде што успеа да ги практикува сите стекнати вештини, како и градење на нови вештини, капацитети и знаење преку организирање на различни активности со заедницата (петиции, протести, дебати). По неговите студии, тој успеа да биде еден од основачите на граѓанската иницијатива АВАЈА и дел од националниот тим за организирање на ромската заедница. Дополнително покажа добри резултати и успеа да биде дел од Проектот за граѓански ангажман финансиран од УСАИД - Програма за стипендии - ЛЕАД МК 3- та генерација. Тој самостојно успеа да спроведе проект и низа активности кои промовираат и градат мултикултурализам во повеќе општини.Практично преку промовирање на вредностите и културата на ромската заедница во споредба со други заедници во Република Северна Македонија. Енес поседува диплома по англиски јазик и книжевност од Универзитетот на Југоисточна Европа.


   

АСИБ ЗЕКИР

Проектен менаџер (Проект на УСАИД за инклузија на Ромите)   

Асиб Зекир е ромски активист и еден од основачите на Иницијатива за Економски Развој на Ромите - РЕДИ Скопје. Студиите ги завршува во УКИМ Економскиот факултет департман финансиски менаџмент а неговите ангажмани во полето на економијата започнуваат во 2017 год. како стажант во микро финансиската институција Хоризонти. Својот активизам го започнува уште од 2013 година како член на ,,Ternengoro klubi tari Shuto Orizari” каде што волонтерски учествувал во повеќе активности поврзани со ромската заедница.

 

Од 2016 год. се вклучува во тимот на ХЕРА како лице одговорно за координирање на ромски здравствени медијатори, проект поддржан од УНИЦЕФ каде паралелно е и студент претставник во ЗГ Ромаверзитас. Во текот на оваа година, Асиб хонорарно се залага и за лицата без идентификација и државјанство во Здружение на Млади Правници, проект поддржан од УНХЦР. Од 2017 год. Асиб се фокусира во областа која што студира и успешно завршува 6 месечно стажирање во МФИ Хоризонти каде се стекнува со соодветното знаење и искуство на самостоен кредитен референт. После стажирањето, во 2018 година, Асиб ја започнува својата кариера во Иницијатива за Економски Развој на Ромите- РЕДИ како бизнис фацилитатор и ја развива својата кариера и искуство во работна позиција од Програмски Менаџер. Во моментот паралелно Асиб е управител на Социјално претпријатие РЕДИ Рециклажа и проектен менаџер во Ромалитико во проектот ,,Инклузија на Ромите” поддржан од УСАИД.


   

ШЕНАС ИМЕР

Проектен менаџер (Проект на УСАИД за инклузија на Ромите)   

Шенас Имер, дипломиран историчар архивистичар на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје на Филозофскиот факултет. Смета дека волонтерството треба да биде одлика на секој млад човек, па во текот на нејзиното средно и високо образование се трудеше да биде активна како активист и волонтер во најразлични невладини организации. Најнапред долгогодишен волонтер, координатор социјално-хуманитарниот сектор како и лидер на самиот младински клуб на Шуто Оризари во склоп на „Црвениот Крст- Скопје“.

 

Подоцна и волонтер во НВО „Сумнал“ како и параправник/фасцилитатор во НВО „Романо Чачипе“. Исто така е ко-креатор на истражување поврзано со ромската заедница на тема „Проблемите и потребите на студентите Роми во почетокот од нивното студирање спроведено во рамки „Здружението на граѓани Ромаверзитас“.


   

КЕНАН ТАИР

Комуникациски офицер (Проект на УСАИД за инклузија на Ромите)   

Стекнато во Скопје, Македонија, образованието на Кенан Таир во доменот на компјутерските науки и инженерство се фокусира на софтверското инженерство и UX/ UI дизајнот. Во текот на своите студии, тој работеше на многу веб и мобилни апликации како практикант за неколку ИТ компании, нудејќи свежи и иновативни идеи во врска со подобри кориснички искуства и дизајнирање на интерфејси кои се лесни и интуитивни за користење. Во неговите проекти, тој комбинира многу области, како што се образование, е-трговија, здравство, претприемништво, маркетинг и графички дизајн.

 

Тој долго време беше вклучен во невладиниот сектор како консултант за ИТ, волонтер и активист. Неговата работа вклучува градење веб-страници за различни компании, подготвување целосни решенија за веб-страници за е-трговија и работа на мобилни апликации за спречување на здравствени проблеми преку здрава исхрана. Тој ги користи своите технички знаења за да и помогне на ромската заедница да стане дел од ерата на дигитализацијата. Кенан планира да го прошири своето знаење за компјутерски науки со тоа што ќе се занимава со поле на управување со бизнисот, за да може да развие сопствен бизнис од корист на ромскиот народ.

Партнери и поддржувачи

   
   
     

Пронајдете не’

Контактирајте со нас

ул. Аминта трети (Ленинова) бр.33А/1-25,
1000 Скопје, Северна Македонија

+389 75 314 504

[email protected]