СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

СТРАТЕГИЈА НА РОМАЛИТИКО 2019 – 2022

Овој документ е прв стратешки план на Институтот за истражување и анализа на политики Ромалитико кој се однесува за периодот 2019-2022. Во стратешкиот план се дефинирани визијата, мисијата, принципите, вредностите како и определбите за кои се залага Ромалитико.

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2018

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2019

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2020

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2021

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ 2022

ЗАВРШНИ СМЕТКИ

ЗАВРШНА СМЕТКА 2016

ЗАВРШНА СМЕТКА 2017

ЗАВРШНА СМЕТКА 2018

ЗАВРШНА СМЕТКА 2019

ЗАВРШНА СМЕТКА 2020

ЗАВРШНА СМЕТКА 2021

ЗАВРШНА СМЕТКА 2022

РЕГУЛАТИВА

СТАТУТ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА