Дата бази

Не се пронајдени резултати

Во моментов нема објави во оваа категорија или за ова пребарување.

Библиотека

Анализа на јавното мислење на ромската заедница за евроинтеграцијата на Република Северна Македонија

Анализа на јавното мислење на ромската заедница за евроинтеграцијата на Република Северна Македонија

За разлика од двете најголеми етнички заедници во земјата поддршката на ромската заедница според истражувањето на Ромалитико за членство во ЕУ е поголема од етничките Македонци...

read more
СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА ИЗОБЛИЧУВАЊЕТО НА ГЕНОЦИДОТ НА РОМИТЕ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА ИЗОБЛИЧУВАЊЕТО НА ГЕНОЦИДОТ НА РОМИТЕ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Овој извештај е подготвен во рамките на истражувачкиот проект против изобличување на  геноцидот на Ромите во Југоисточна Европа – како клучен елемент за развој на...

read more
Истражување за искористеност на правата од социјална и детска заштита од страна на ромската заедница

Истражување за искористеност на правата од социјална и детска заштита од страна на ромската заедница

Здравствената криза предизвикана од состојбата со ковид-19, освен  што влијаеше врз здравјето на граѓаните и врз достапноста на услугите,  значително ја погодува и...

read more
ВОДИЧ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА АНТИЦИГАНИЗМОТ

ВОДИЧ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА АНТИЦИГАНИЗМОТ

Овој документ има за цел да ја едуцира широката јавност за постоењето на  антициганизмот како концепт, но и да го препознае неговите карактеристики.  Водичот започнува...

read more
ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ 2021/2022

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ 2021/2022

Проектот „Граѓанска Интеграција за Роми 2020“, што го имплементира Институтот за истражување и  анализа на политики – Ромалитико, има за цел да даде придонес на граѓанското...

read more
БРИФ ЗА ПОЛИТИКИ – ПРЕДИЗВИЦИ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИ

БРИФ ЗА ПОЛИТИКИ – ПРЕДИЗВИЦИ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИ

Република Северна Македонија ја усвои Декларацијата од Познан во 2019 година и по насоките  на Европската Стратешка Рамка во февруари 2022 ја усвои Стратегијата за Роми со...

read more
Говорот на омраза на социјалните мрежи и неговото влијае врз ромската заедница

Говорот на омраза на социјалните мрежи и неговото влијае врз ромската заедница

  Социјалните мрежи претставуваат платформи за интеракција кои бројат над три билиони  корисници, а моментално најкористената социјална мрежа глобално е социјалната...

read more
Истражување за степенот на доверба помеѓу етничките заедници коишто живеат во Република Северна Македонија

Истражување за степенот на доверба помеѓу етничките заедници коишто живеат во Република Северна Македонија

Речиси и по 30 години независност на Република Северна Македонија, две суштествени прашања  доминираат во надворешната и внатрешната политика и тоа: внатрешната кохезија...

read more
ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИ ЗА 2020

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИ ЗА 2020

Проектот „Граѓанска Интеграција за Роми 2020“, што го имплементира Институтот за истражување и  анализа на политики – Ромалитико, има за цел да даде придонес на граѓанското...

read more
Состојба и ставови за време на кризата со КОВИД 19 (коронавирус)

Состојба и ставови за време на кризата со КОВИД 19 (коронавирус)

Појавата на КОВИД-19 вирусот во Кина во текот на минатата година како и брзото ширење на  вирусот во светски рамки придонесе Светската здравствена организација за прв пат да...

read more
ИНКЛУЗИЈАТА НА РОМИТЕ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ – ТЕКОВНА СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ

ИНКЛУЗИЈАТА НА РОМИТЕ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ – ТЕКОВНА СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ

Појдовна основа за анализа на јавните политики за Роми е потпишување то на меѓународната декларација „Декада на Ромите 2005 - 2015“, каде земјите  потписнички, меѓу кои и...

read more
ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИ ЗА 2018

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИ ЗА 2018

Проектот „Граѓанска Интеграција за Роми 2020“, што го имплементира Институтот за истражување и  анализа на политики – Ромалитико, има за цел да даде придонес на граѓанското...

read more
УЧЕСТВОТО НА ЖЕНАТА РОМКА НА ПАЗАРОТ НА ТРУД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УЧЕСТВОТО НА ЖЕНАТА РОМКА НА ПАЗАРОТ НА ТРУД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  Според вредностите и принципите на демократијата, секој човек без разлика  на етничката, религиозната или родовата припадност има право да учествува  во јавните...

read more
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИИ И ФАКТОРИТЕ КОИ ГО ОГРАНИЧУВААТ ПРИСТАПОТ НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИИ И ФАКТОРИТЕ КОИ ГО ОГРАНИЧУВААТ ПРИСТАПОТ НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА

ПАРИЧНИ надоместоци за децата од семејства во социјален ризик Ова истражување е резултат на проектот „Зајакнување на ромските  деца и семејства во остварување на нивните...

read more
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА: Применливоста на националните политики за Роми на локално ниво

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА: Применливоста на националните политики за Роми на локално ниво

Процесот на креирање на јавни политики за Роми во Република Македонија (РМ)  започнува во 2004 година по иницијатива на Владата на Република Македонија  и подготовката...

read more
Анализа: Проценка на главните политики за Роми

Анализа: Проценка на главните политики за Роми

Поставувањето на Ромското прашање во дискурсот на јавните политики во Република  Македонија е процес индуциран “од надвор“ на иницијатива на ромското цивилно  општество...

read more
Извештај во сенка – Спроведувањето на Стратегијата за Роми во Р. Македонија за 2017 година

Извештај во сенка – Спроведувањето на Стратегијата за Роми во Р. Македонија за 2017 година

Стратегијата за Ромите во РМ 2014-2020 (оттука па натаму стратегијата) е континуитет  на претходната стратегија која го опфаќаше периодот 2005-2015 година. Оваа...

read more
Извештај во сенка – Спроведувањето на Стратегијата за Роми во Р. Македонија во 2016 и 2017 година

Извештај во сенка – Спроведувањето на Стратегијата за Роми во Р. Македонија во 2016 и 2017 година

Стратегијата за Ромите во РМ 2014-2020 (оттука па натаму стратегијата) е континуитет  на претходната стратегија која го опфаќаше периодот 2005-2015 година. Оваа стратегија е...

read more
ПРЕДИЗВИЦИ И СОВЕТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, ДОМУВАЊЕ, ПРАВНА И ЗДРАВСТВЕНА ПОМОШ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ

ПРЕДИЗВИЦИ И СОВЕТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, ДОМУВАЊЕ, ПРАВНА И ЗДРАВСТВЕНА ПОМОШ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ

Прирачникот има за цел на корисниците од ромската заедница да им даде преглед  на информации за можностите на остварување на нивните права кои произлегува ат од сферата на...

read more
ИДНИНАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РОМИ

ИДНИНАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РОМИ

По самото осамостојување ромската заедница преку претставници од политичките партии  и невладини организации (НВО) учествува во политичкиот живот на Република Македонија....

read more
ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ

ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ

Главен проблем во општината е големата невработеност која  изнесува дури 46% од работоспособното население и заради  тоа се потребни интензивни активности да се...

read more
Анализа на предвремени парламентарни избори во Република Македонија: Отчетноста и одговорноста на политичките партии за нивните предизборни ветувања

Анализа на предвремени парламентарни избори во Република Македонија: Отчетноста и одговорноста на политичките партии за нивните предизборни ветувања

Предвремените парламентарни избори беа предизвикани поради политичката криза која ја зафати Република Македонија. Лидерот на најголемата опозициска партија, Социјал Демократски...

read more
Основна студија: Јавно и политичко учество на жените Ромки

Основна студија: Јавно и политичко учество на жените Ромки

Родовата рамноправност и унапредувањето на положбата на жените во општеството претставува едно од  фундаменталните начела на демократијата и општествениот поредок, чија...

read more
Учеството на Ромите во процесот на донесување одлуки на локално ниво

Учеството на Ромите во процесот на донесување одлуки на локално ниво

Учеството на граѓаните во процесот на креирање политики е битно за развојот на  заедницата, и претставува еден од столбовите на демократијата. Со воспоставувањето на...

read more

Извештаи

СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА ИЗОБЛИЧУВАЊЕТО НА ГЕНОЦИДОТ НА РОМИТЕ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА ИЗОБЛИЧУВАЊЕТО НА ГЕНОЦИДОТ НА РОМИТЕ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Овој извештај е подготвен во рамките на истражувачкиот проект против изобличување на  геноцидот на Ромите во Југоисточна Европа – како клучен елемент за развој на...

read more
ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ 2021/2022

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ 2021/2022

Проектот „Граѓанска Интеграција за Роми 2020“, што го имплементира Институтот за истражување и  анализа на политики – Ромалитико, има за цел да даде придонес на граѓанското...

read more
ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИ ЗА 2020

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИ ЗА 2020

Проектот „Граѓанска Интеграција за Роми 2020“, што го имплементира Институтот за истражување и  анализа на политики – Ромалитико, има за цел да даде придонес на граѓанското...

read more
ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИ ЗА 2018

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА – СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА НА РОМИ ЗА 2018

Проектот „Граѓанска Интеграција за Роми 2020“, што го имплементира Институтот за истражување и  анализа на политики – Ромалитико, има за цел да даде придонес на граѓанското...

read more
Извештај во сенка – Спроведувањето на Стратегијата за Роми во Р. Македонија за 2017 година

Извештај во сенка – Спроведувањето на Стратегијата за Роми во Р. Македонија за 2017 година

Стратегијата за Ромите во РМ 2014-2020 (оттука па натаму стратегијата) е континуитет  на претходната стратегија која го опфаќаше периодот 2005-2015 година. Оваа...

read more
Извештај во сенка – Спроведувањето на Стратегијата за Роми во Р. Македонија во 2016 и 2017 година

Извештај во сенка – Спроведувањето на Стратегијата за Роми во Р. Македонија во 2016 и 2017 година

Стратегијата за Ромите во РМ 2014-2020 (оттука па натаму стратегијата) е континуитет  на претходната стратегија која го опфаќаше периодот 2005-2015 година. Оваа стратегија е...

read more

Истражувања

Анализа на јавното мислење на ромската заедница за евроинтеграцијата на Република Северна Македонија

Анализа на јавното мислење на ромската заедница за евроинтеграцијата на Република Северна Македонија

За разлика од двете најголеми етнички заедници во земјата поддршката на ромската заедница според истражувањето на Ромалитико за членство во ЕУ е поголема од етничките Македонци...

read more
Истражување за искористеност на правата од социјална и детска заштита од страна на ромската заедница

Истражување за искористеност на правата од социјална и детска заштита од страна на ромската заедница

Здравствената криза предизвикана од состојбата со ковид-19, освен  што влијаеше врз здравјето на граѓаните и врз достапноста на услугите,  значително ја погодува и...

read more
ВОДИЧ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА АНТИЦИГАНИЗМОТ

ВОДИЧ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ И СПРОТИСТАВУВАЊЕ НА АНТИЦИГАНИЗМОТ

Овој документ има за цел да ја едуцира широката јавност за постоењето на  антициганизмот како концепт, но и да го препознае неговите карактеристики.  Водичот започнува...

read more
БРИФ ЗА ПОЛИТИКИ – ПРЕДИЗВИЦИ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИ

БРИФ ЗА ПОЛИТИКИ – ПРЕДИЗВИЦИ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ЗА РОМИ

Република Северна Македонија ја усвои Декларацијата од Познан во 2019 година и по насоките  на Европската Стратешка Рамка во февруари 2022 ја усвои Стратегијата за Роми со...

read more
Говорот на омраза на социјалните мрежи и неговото влијае врз ромската заедница

Говорот на омраза на социјалните мрежи и неговото влијае врз ромската заедница

  Социјалните мрежи претставуваат платформи за интеракција кои бројат над три билиони  корисници, а моментално најкористената социјална мрежа глобално е социјалната...

read more
Истражување за степенот на доверба помеѓу етничките заедници коишто живеат во Република Северна Македонија

Истражување за степенот на доверба помеѓу етничките заедници коишто живеат во Република Северна Македонија

Речиси и по 30 години независност на Република Северна Македонија, две суштествени прашања  доминираат во надворешната и внатрешната политика и тоа: внатрешната кохезија...

read more
Состојба и ставови за време на кризата со КОВИД 19 (коронавирус)

Состојба и ставови за време на кризата со КОВИД 19 (коронавирус)

Појавата на КОВИД-19 вирусот во Кина во текот на минатата година како и брзото ширење на  вирусот во светски рамки придонесе Светската здравствена организација за прв пат да...

read more
ИНКЛУЗИЈАТА НА РОМИТЕ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ – ТЕКОВНА СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ

ИНКЛУЗИЈАТА НА РОМИТЕ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ – ТЕКОВНА СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ

Појдовна основа за анализа на јавните политики за Роми е потпишување то на меѓународната декларација „Декада на Ромите 2005 - 2015“, каде земјите  потписнички, меѓу кои и...

read more
УЧЕСТВОТО НА ЖЕНАТА РОМКА НА ПАЗАРОТ НА ТРУД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УЧЕСТВОТО НА ЖЕНАТА РОМКА НА ПАЗАРОТ НА ТРУД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  Според вредностите и принципите на демократијата, секој човек без разлика  на етничката, религиозната или родовата припадност има право да учествува  во јавните...

read more
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИИ И ФАКТОРИТЕ КОИ ГО ОГРАНИЧУВААТ ПРИСТАПОТ НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИСКОРИСТЕНОСТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИИ И ФАКТОРИТЕ КОИ ГО ОГРАНИЧУВААТ ПРИСТАПОТ НА РОМСКАТА ЗАЕДНИЦА

ПАРИЧНИ надоместоци за децата од семејства во социјален ризик Ова истражување е резултат на проектот „Зајакнување на ромските  деца и семејства во остварување на нивните...

read more
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА: Применливоста на националните политики за Роми на локално ниво

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА: Применливоста на националните политики за Роми на локално ниво

Процесот на креирање на јавни политики за Роми во Република Македонија (РМ)  започнува во 2004 година по иницијатива на Владата на Република Македонија  и подготовката...

read more
Анализа: Проценка на главните политики за Роми

Анализа: Проценка на главните политики за Роми

Поставувањето на Ромското прашање во дискурсот на јавните политики во Република  Македонија е процес индуциран “од надвор“ на иницијатива на ромското цивилно  општество...

read more
ПРЕДИЗВИЦИ И СОВЕТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, ДОМУВАЊЕ, ПРАВНА И ЗДРАВСТВЕНА ПОМОШ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ

ПРЕДИЗВИЦИ И СОВЕТИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ, ДОМУВАЊЕ, ПРАВНА И ЗДРАВСТВЕНА ПОМОШ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ

Прирачникот има за цел на корисниците од ромската заедница да им даде преглед  на информации за можностите на остварување на нивните права кои произлегува ат од сферата на...

read more
ИДНИНАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РОМИ

ИДНИНАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РОМИ

По самото осамостојување ромската заедница преку претставници од политичките партии  и невладини организации (НВО) учествува во политичкиот живот на Република Македонија....

read more
ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ

ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ РОМИТЕ

Главен проблем во општината е големата невработеност која  изнесува дури 46% од работоспособното население и заради  тоа се потребни интензивни активности да се...

read more
Анализа на предвремени парламентарни избори во Република Македонија: Отчетноста и одговорноста на политичките партии за нивните предизборни ветувања

Анализа на предвремени парламентарни избори во Република Македонија: Отчетноста и одговорноста на политичките партии за нивните предизборни ветувања

Предвремените парламентарни избори беа предизвикани поради политичката криза која ја зафати Република Македонија. Лидерот на најголемата опозициска партија, Социјал Демократски...

read more
Основна студија: Јавно и политичко учество на жените Ромки

Основна студија: Јавно и политичко учество на жените Ромки

Родовата рамноправност и унапредувањето на положбата на жените во општеството претставува едно од  фундаменталните начела на демократијата и општествениот поредок, чија...

read more
Учеството на Ромите во процесот на донесување одлуки на локално ниво

Учеството на Ромите во процесот на донесување одлуки на локално ниво

Учеството на граѓаните во процесот на креирање политики е битно за развојот на  заедницата, и претставува еден од столбовите на демократијата. Со воспоставувањето на...

read more

Инфографици

КУМУЛАТИВНИ ПОСТИГНУВАЊА ОД СЕКОЈ ПРОЕКТ НА РОМАЛИТИКО ВО 2023

КУМУЛАТИВНИ ПОСТИГНУВАЊА ОД СЕКОЈ ПРОЕКТ НА РОМАЛИТИКО ВО 2023

ШТО ПОСТИГНАВМЕ ВО 2023 СО „ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ИНКЛУЗИЈА НА РОМИТЕ“ Бројките што следат подолу не се само статистика, овие бројки се заеднички сменети ваши животни приказни....

read more

Опеди

Ромите во Извештај за напредокот на Република Северна Македонија за 2023 година

Ромите во Извештај за напредокот на Република Северна Македонија за 2023 година

Ромалитико како и секоја година така и оваа година продолжува да ги следи наодите, заклучоците и препораките кои произлегуваат од последниот Извештај за напредокот на Република...

read more
Потребна е едногласнa поддршка од сите ромски чинители за гласање на уставните измени

Потребна е едногласнa поддршка од сите ромски чинители за гласање на уставните измени

Ромските општествени фактори вклучувајќи ги политичките партии од двата спектри, невладините организации и сите други групи едногласно ќе ги поддржат уставните измени затоа што...

read more

Интервјуа

Не се пронајдени резултати

Во моментов нема објави во оваа категорија или за ова пребарување.