Спроведени проекти

Миграциски триалог на Балканот

Миграциски триалог на Балканот

Име на проект: Миграциски триалог на Балканот Имплементирано од: Водечка организација: СОВЕТ ЗА БЕГАЛЦИ БАДЕН - ВИРТЕМБЕРГ Партнер: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико Поддржано од: Еразмус + Локација: Северна Македонија, Србија и Германија Период на имплементација: 09.2020 –...

read more
Миграциски триалог на Балканот

Образование на деца Роми во време на Ковид

Име на проект: Образование на деца Роми во време на Ковид Имплементирано од: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико Поддржано од: Ромски Едукативен Фонд Локација: Северна Македонија со таргет на Прилеп и Шуто Оризари Период на имплементација: 01.04.2021 – 10.06.2021 Краток опис:...

read more
Миграциски триалог на Балканот

Промовирање на меѓукултурно разбирање, помирување и прифаќање

Име на проект: Промовирање на меѓукултурно разбирање, помирување и прифаќање Имплементирано од: Водечка организација: Институт за ромска култура во Албанија (ИРКА) Партнер: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико Поддржано од: Регионална канцеларија за младинска соработка (РКМС)...

read more
Миграциски триалог на Балканот

Генерална поддршка и граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Втора фаза

Име на проект: Генерална поддршка и граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Втора фаза Имплементирано од: Институт за истражување и анализа на политики Ромалитико Поддржано од: Канцеларија за Ромски Иницијативи, Фондација Отворено Општество Берлин Локација: Северна Македонија Период на...

read more
Миграциски триалог на Балканот

Со Ромите во Западен Балкан

Име на проектот Со Ромите во Западен Балкан Период Мај – Септември 2019, Мај – Декември 2020 Локација Северна Македонија Опис (цели и активности) Општата цел на проектот е да се обезбеди соработка и промовирање на нови политики за Ромите во Западен Балкан и предлози на алтернативни политики со...

read more
Миграциски триалог на Балканот

Помош на Велика Британија во ромските општини

Име на проектот Помош на Велика Британија во ромските општини Период Ноември 2020 – Март 2021 Локација Прилеп, Кочани, Виница, Гостивар, Куманово и Шуто Оризари Опис (цели и активности) Проектот во првата фаза имаше за цел обезбеди помош преку дистрибуција на хуманитарна помош во Прилеп, Кочани,...

read more
Миграциски триалог на Балканот

Граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Во сенка

Име на проектот Граѓанско општество за Интеграција на Ромите – Во сенка Период Ноември 2017 – Октомври 2018 Локација Национално ниво – Македонија Опис (цели и активности) Главната цел на проектот е мониторирање во сенка на прогресот на имплементација на Стратегија за Роми и нејзините акциони...

read more
Миграциски триалог на Балканот

Граѓанско општество за Интеграција на Ромите 2020

Име на проектот “Граѓанско општество за Интеграција на Ромите 2020” Период Јануари 2019 – Декември 2020 Локација Национално ниво – Македонија Опис (цели и активности) Главната цел на проектот е Инклузија на Ромите во јавните политики во Република Македонија. - Одржување на Владата на РМ одговорна...

read more

Тековни проекти

РОМАКТЕД II Phase Programm

РОМАКТЕД II Phase Programm

КРАТОК ОПИС
Главната цел на проектот, според Повикот за предлози (CfP), е подобрување на локалната демократија, отчетност, инклузивност и одговорност кон ромските граѓани и подобрена испорака на услуги.

read more
РОМАКТЕД II Phase Programm

ЗАЕДНО ЗА ПРОСПЕРИТЕТНА ЗАЕДНИЦА

ПОЗАДИНА
Мобилизација на луѓе и ресурси за адресирање на приоритетни прашања постојано се јавува како итна потреба во ромската заедница. Ромите и понатаму остануваат најмаргинализираната етничка група во Северна Македонија. Многу владини стратегии и програми насочени кон решавање на различни ромски прашања не ги дадоа очекуваните позитивни ефекти врз животот на Ромите.

read more
РОМАКТЕД II Phase Programm

ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА ИНКЛУЗИЈА НА РОМИТЕ

ОПИС НА ПРОГРАМАТА
Целта на Проект на УСАИД за инклузија на Ромите е да ја мотивира ромската заедница и граѓанските организации (ГО) да преземат лидерски улоги во развојот и спроведувањето на националните стратегии и политики кои се однесуваат на вклученоста на Ромите и да ги следат и притискаат владините институции за одговорност кон решавање на ромските прашања и потреби.

read more

Консултантство

Не се пронајдени резултати

Во моментов нема објави во оваа категорија или за ова пребарување.