Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико Скопје распишува повик за волонтери. Избраните волонтери ќе бидат активно вклучени во различни проектни активности на Ромалитико. Работните обврски на волонтерите ќе вклучуваат:

  • Прибирање, обработка, сортирање на податоци од активни дата бази и податоци од терен;
  • Поддршка при подготвување на анализи и истражувања;
  • Подготвувањето на кратки вести за веб страницатаи социјалните мрежи на Ромалитико;
  • Поддршка при организирање на настани;
  • Други работи поврзани со активностите на Ромалитико.

Кандидатите за волонтери треба да ги исполнуваат следните услови/квалификации:

  • да се студенти или дипломирани;
  • да располагаат со способност за успешно комуницирање;
  • способност за добро писмено изразување и истражување;
  • да располагаат со иницијативност, аналитичност и интерактивност.

Предност ќе имаат кандидатите/кандидатките кои познавање на англискиот јазик и работа со компјутери (MS Office 365 packet, MS Outlook, Internet) и имаат познавање на општествените (политички, правни, економски и социјални) процеси во Република Северна Македонија.

Ангажманот на волонтерите е предвидено да трае од 3 до 6 месеци во зависност од мотивацијата и покажаните резултати на резултатите. Волонтерите покрај паричен надомест ќе имаат можност да ги развијат своите вештини во зависност од нивната желба и мотивација.

Заинтересираните кандидати својата кратка биографија (CV) и мотивационо писмо, треба да ја испратат најдоцна до 15 март 2022 година, до 17:00 часот, на следнава електронска адреса: [email protected] со назнака: Повик за волонтери.

Само пред селектираните кандидати/ки ќе бидат контактирани и повикани на разговор.