Преглед на средствата за имплементација на стратегијата за Роми со ребаланс на буџетот (основен буџет). Со ребалансот на буџетот  се скратија дел од средствата предвидени за интеграција на Ромите. Од инфографикот може да ги погледнете кратењата по министерство.