Институтот за истражување и анализа на политики – „Ромалитико“ активно го набљудува институционалниот процес на законот. Мухамед Ајваз, член на организацијата, вели дека појавата на ковид-19 во земјава, ги спречила надлежните министерства во рок од еден месец да ги донесат и неопходните подзаконски акти.

Успеавме да го актуелизираме прашањето во средина на мај, Министерство за правда да ги донесе подзаконските акти. Сега сме во соработка со МВР, исто така, за да ги донесе подзаконските акти за формата за привремена лична идентификација на 700 во системот. МВР треба да обезбеди и содржина како ќе изгледа барањето кое треба да се поднесе, бидејќи тие луѓе се „невидливи“ и не можат да искористат ниту една од мерките за ковид-19. Тоа е пречка за доаѓање до финансиската помош, но, и генерално до основните човекови права, бидејќи ги нема во системот – смета Ајваз.

 

Прочитајте го целото интервју на порталот ДОСИЕ.