Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико, Скопје распишува оглас за едно (1) слободно работно место на позиција асистент за финансии и логистика во рамки на проектот Активности за инклузија на Ромите финансиски поддржан од УСАИД.

Финансискиот асистент/ка ќе биде одговорен/а за водење на финансиските и административните аспекти на организацијата, вклучително:

 • Прием на документи и соодветно архивирање
 • Набавка на материјали и услуги, според воспоставените правила за финансиско и административно работење во организацијата
 • Логистичка поддршка при организација на настани
 • Подготовка на налози за исплата, плаќања, банкови усогласувања, водење даноци
 • Комуникација и дневно работење со банка, сметководство, авторска агенција и комуникација со партнери и соработници за финансиско-административни прашања
 • Подготовка на тендерска документација за потребите на проектот
 • Проектирање  на парични текови на месечно ниво
 • Подготовка на организациски и проектни финансиски планови
 • Подготовка, ажурирање и анализа на организациски и проектни финансиски извештаи во интервали според потребите на организацијата и барањата на донаторите.
 • Подготовка на финансиски извештаи според потребите на проектот
 • Други финансиски работи поврзани со имплементација на проектот

 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:

 • Завршено високо образование во соодветната област – економија, финансии, сметководство и ревизија
 • Најмалку 4 години работно искуство на наведената позиција во областа на финансискиот менаџмент
 • Работно искуство во граѓанскиот сектор и имплементација на проекти финансирани од меѓународни донатори
 • Напредно  познавање на сметководството
 • Напредно познавање и активно работење со Microsoft Office пакетот
 • Одлично познавање и активно користење на деловен англиски јазик (говорен и пишан)
 • Познавање и следење на актуелните промени, случувања и законски регулативи во областа на финансиите и сметководството
 • Високо развиени аналитички и комуникациски способности, посветеност, лојалност, доверливост, комуникативни и презентациски вештини, вештини за организирање, капацитет за тимска и независна работа
 • Мотивација за професионален раст

 

За предност ќе се смета:

 • Познавање на процедури за работење на проекти финансирани од меѓународни донатори (УСАИД и ЕУ)

 

Работното време за оваа позиција e 28 часа неделно, од понеделник до петок.

Работниот ангажман за оваа позиција е предвидено да започне на почетокот на месец Март 2021, а ќе трае 34 месеци (заклучно со Јануари 2023) со можност за продолжување во зависност од потребите на организацијата.

Заинтересираните кандидати својата кратка биографија и мотивационо писмо, треба да ја испратат најдоцна до 17 Февруари 2021 година, до 17 часот, на следнава електронска адреса: [email protected] со назнака: УСАИД – Aпликација за финансиски асистент и логистика.

Апликациите на кандидатите кои не ги исполнуваат наведените услови и кои нема да бидат испратени до предвидениот рок нема да бидат разгледувани. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани за интервју.

 

 Кликнете тука за да го преземете повикот во PDF формат.