Аваја собра повеќе од 10.000 потписи на ниво на држава. Следи јавната средба на кандидатите за претседатели кои ќе и се обратат на ромската заедница.