Целта на анализата е да се согледа говорот којшто се користи на социјалните мрежи кон ромската заедница.

Првиот дел од анализата се однесува на најчесто користените изрази на омраза кон ромската заедница и влијанието кое може да го предизвика таквиот говор. Во вториот дел се објаснува правната рамка на Северна Македонија, политиките на Европската Унија и пристапот на Судот за Човекови Прави од Стразбур во однос на говорот на омраза на социјалните мрежи. Последниот дел се состои од заклучок и препораки во однос на законски измени, како и воведување на политики во различни области кои ќе придонесат кон зголемена толеранција и пониско ниво на говор на омраза.

Главната препорака и потреба е криминализирање на антициганизмот како посебен вид на расизам во Кривичниот Законик.

Дополнително, оваа анализа истакнува дека фашистичкиот говор (одрекување, повикување на повторување, исмејување на Холокаустот врз Ромите) е често присутен на социјалните мрежи кон ромската заедница и покрај тоа што оправдувањето на геноцид е криминализирано во Кривичниот Законик.

 

Кликнете тука за да го прегледате целото истражување во PDF формат