Во најновиот број на Фокус може да го прочитате интервјуто со програмскиот менаџер, Алберт Мемети кој ги сподели наодите од истражувањето “Заедно за климатска акција”, истакнувајќи дека државата треба да има холистички и партиципативен пристап во унапредување на јавните политики за рециклирање.