Ромалитико се приклучи на интерпарламентарните групи за борба против расизмот и различноста и за правата на ЛГБТИ при Европскиот парламент за да направиме заеднички повик до Влада на Република Северна Македонија да го донесе без одлагање Законот за спречување и заштита од дискриминација.