Институтот за истражување и Анализа на политики РОМАЛИТИКО Скопје во рамки на проектот Транспарентно и етично граѓанско движење „АВАЈА“ со број на грант IPA/2017/393-196, под-грант на проектот „Саморегулација на граѓански организации“ 19 11 ДФГ 301 спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) и Центарот за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС) објавува повик за Експерт.

Експертот треба да изработи Стратешки план на граѓанското движење Аваја за период од три години 2020 – 2023 и креирањето на документи за етички кодекс, принципи, вредности и систем за награда и санкција и комисија за етично работење.

Во прилог потребната документација:

1. Повик – (Povik_za_ekspert.docx)

2. Биографија – (Biografija.docx)

3. Понуда – (Ponuda.docx)