На денешната средба на секторската работна група за интеграција на Ромите во Владата на Република Северна Македонија, програмскиот менаџер Алберт Мемети ги изнесе следниве препораки: