Ромалитико поднесе претставка до Министерството за образование и наука во која се бара лектирата да се повлече од списокот на лектири во основно образование. Исто така Ромалитико бара одговорност од лицата кои го одобриле истиот список. Дополнително ќе поднесеме претставка и до народниот правобранител, се со цел овој случај да се заврши во најкус можен рок