Обраќање на програмскиот менаџер Елвис Шаќири во Собранието на СРМ по повод светскиот ден на Ромите. На ова обраќање беше истакната состојбата на застапеност на Ромите во државната и јавната администрација, незастапеноста на Ромите на раководни позиции и влијанието на балансерот како софтверски систем за вработување.