Ромалитико во изминатиот период спроведе теренско истражување за јавното мислење на ромската заедница за парламентарните избори