Ромалитико на 28ми Мај поднесе барање до надлежните институции, лицата без документи да се ослободат од административни трошоци во постапката за обезбедување на привремени документи.

Министерството за правда  на 22 Јуни го измени правилникот врз основа на член 7 став (7), член 8 став (6) и член 9 став (3) од Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родените и ги ослободи овие лица од административните трошоци со што овие лица сега може бесплатно да се регистрираат и да го добијат својот извод .

 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/36804972ecc14665b781410843022e9b.pdf