Нивното гостување може да го проследите на следниот линк https://www.facebook.com/romanewsparis/videos/2572991742950429