Кампањата „Ние гласаме, ние одлучуваме“ ги исполни сите планирани активности што се однесуваа на презентирање на барањата. Самите барања, поткрепени со голема поддршка од ромската заедница, граѓанската иницијатива „Аваја“ очекува да бидат остварени до крајот на 2020 година.

https://www.novamakedonija.com.mk/makedonija/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%BC/