Гостување на Дениз Селмани на централниот дневник на ТВ1 каде беше презентирано движењето и барањата на Аваја. Во однос на бројот на гласачи на ниво на државата земејќи ги во предвид миграциите, се верува дека околу 40.000 Роми со сигурност живеат во РСМ. На терес се собираат потписи во рамките на кампањата Ние Гласаме, Ние Одлучуваме во 14 општини. Иницијативата непартиска граѓанска иницијатива, со цел подигање на политичката култура со дебати и други иницијативи.