Институтот Ромалитико детално ги анализираше извештаите за напредок и во следниот период низ инфографици ќе ја презентира состојбата на државата според оценувањето на Европската Комисија. Од инфографикот можете да ги видите економските критериуми.