Пред се сакаме ја поздравиме мерката за брз пристап во системот за социјална заштита, како и уредбата за утврдување на материјална безбедност само врз основа на вкупните просечни приходи од последниот месец, за која веруваме дека ќе им помогне на голем број на граѓани кои останале без приходи или се дел од неформалната економија да обезбедат основна егзистенција.