ПОПИС 2021 – Графикот ја покажува статистиката на Роми во државата од 1953 до 2002 година. Од податоците се забележува пад на населението од 1991 односно 1994 година. Аваја нема да дозволи манипулација на овој попис, затоа бараме попишувачи Роми да бидат вклучени во пописот со цел да се преслика вистинската бројка на Роми во државата.