Појавата на КОВИД-19 вирусот во Кина во текот на минатата година како и брзото ширење на вирусот во светски рамки придонесе Светската здравствена организација за прв пат да прогласи пандемија во целиот свет. Оваа невидена глобална криза е обележана и со погрешно комуницирање во врска со непосредната закана на КОВИД-19, што доведува до неактивност и забуна во јавноста. Во процесот на информирање на граѓаните во услови на глобална криза особена одговорност имаат медиумите.