Довербата кон телевизијата со себе ја носи и довербата во информациите што ги објавува Министерството за здравство. Ромите за вирусот најчесто се информираат преку МЗ (55%), потоа преку Светска здравствена организација – СЗО (21%), Социјални мрежи (15%), Веб-портали (5%) и друго (3%).