Во периодот од 30 Април до 2 Мај, Ромалитико како дел од Аваја спроведе анкета за вакцинацијата од Ковид19. По случаен избор анкетата беше испратена до 2525 следачи на Аваја при што стапката на одговори изнесува 30.2% односно 765 лица од кои 239 Роми и 526 не-Роми.