Ромската заедница е највеќе посетена пред изборите и сите ветувања на Ромите се дадени пред изборите. Станува збор за егзистенцијални потреби кои треба да се подобрат, тоа и го бараат Ромите.