Проследете ги сите постигнувања на теренските соработници низ секоја од 21 општина.

ШУТО ОРИЗАРИ

✅ ПОСТИГНУВАЊА НА РОМАЛИТИКО ВО ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ (до Февруари 2024)
✨ Благодарност до тимот! 🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
 
📌 255 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 56 добиени права во областа на социјална и детска заштита
📌 89 дадени советувања
📌 9 Роми се стекнале со основно образование
📌 5 Роми поддржани за аплицирање за стипении за средно образование
📌 3 поддржани фирми со грантови за самовработување од АВРСМ
📌 239 мапирани лица без документи
📌 2 покренати судски предмети
📌 7 поддржани вработувања во различни комапнии
📌 реконструкција на ул. „Хаџи Јован Шишко“
📌 4 Роми завршија средно образование и се вработија во локални компании
📌120 млади Роми завршија обуки за активно барање работа
📌 изградба на фекална канализација на ул. Пелагонија и ул. Брсјачка Буна
 

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ/ ЧАИР

ПОСТИГНУВАЊА ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ/ ЧАИР (до Февруари 2024)
Благодарност до тимот! Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!

👉 ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
📌 28 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 21 добиени права во областа на лична документација
📌 ургенции за легализација
📌 71 дадени советувања
📌 2 завршени локални акции
📌 реконструкција на ул. „Црногорска 2“, Стрелиште
📌 реконструкција на ул. „Лука Геров 14“

👉 ЧАИР/ ТОПААНА
📌 34 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 8 добиени права во областа на лична документација
📌 50 дадени советувања
📌 1 Роми се стекнале со основно образование
📌 7 добиени права во областа на образование
📌 3 покренати судски предмети

КИЧЕВО

✅ ПОСТИГНУВАЊА НА РОМАЛИТИКО ВО ОПШТИНА КИЧЕВО (до Февруари 2024)
✨ Благодарност до тимот! Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
 
📌 44 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 2 мапирани лица без документи
📌 39 дадени советувања
📌 4 Роми се стекнале со основно образование
📌 6 присуства на седници на совет
📌 1 семејство доби право на закуп на социјален стан
📌 1 завршена локална акција
📌 еко-акција со дворно уредување на ОУ „Санде Штерјоски“
📌 68 деца Роми вклучени во туторска програма (2-5 одделение)
📌 120 млади Роми завршија обуки за активно барање работа
📌 уредување на два крака со поплочени тули во населба Влашки пат (175m)
📌 176 бесплатни здравствени прегледи за социјално ранливи Роми
 

ГОСТИВАР/ ДЕБАР

ПОСТИГНУВАЊА НА РОМАЛИТИКО ВО ОПШТИНА ГОСТИВАР (до Февруари 2024)
Благодарност до тимот! 🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!

👉 ГОСТИВАР
📌 246 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 20 мапирани лица без документи
📌 83 дадени советувања
📌 67 Роми поддржани за аплицирање за стипении за средно образование
📌 6 семејства добија право на закуп на социјален стан
📌 3 поддржани практиканства
📌 19 поддржани вработувања во различни комапнии
📌 2 поддржани фирми со грантови за самовработување од АВРСМ
📌 24 деца Роми вклучени во туторска програма (2-5 одделение)
📌 1 Ром заврши средно образование и се вработи во локална компанија
📌 реновирање на постојно игралиште за деца во центарот на градот

👉 ДЕБАР
📌 30 деца Роми вклучени во туторска програма (2-5 одделение)
📌 реконструкција на фекална канализација на ул. „Танас Топаловски“, Намазјар
📌 реконструкција на ул. Танас Топаловски, Намазјар (заштитна мрежа, водоводна мрежа, пат)

ТЕТОВО

✅ ПОСТИГНУВАЊА НА РОМАЛИТИКО ВО ОПШТИНА ТЕТОВО (до февруари 2024)
✨ Благодарност до тимот! 🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
📌 16 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 24 мапирани лица без документи
📌 9 дадени советувања
📌 13 Роми се стекнале со основно образование
📌 10 ургенции за легализација
📌 4 завршени локални акции
📌 уредување на двор и школска трибина на ОOУ „Братство Миѓени“
📌 санација на бетонски канал за атмосферска вода на ул. „Прохор Пчински“ (100m) со учество на РОМАКТЕД фаза 2
📌 асфалтирање на ул. „Јадранска“ (120m)
📌 замена на врати во ООУ „Братство Миѓени“
📌 46 деца Роми вклучени во туторска програма (2-5 одделение)
📌 17 Роми завршија средно образование и се вработија во локални компании
 

КРИВА ПАЛАНКА/ ДЕЛЧЕВО

ПОСТИГНУВАЊА НА РОМАЛИТИКО ВО ОПШТИНИТЕ КРИВА ПАЛАНКА И ДЕЛЧЕВО (до февруари 2024)
Благодарност до тимот! 🎯Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!

👉 КРИВА ПАЛАНКА
📌 80 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 4 дадени советувања
📌 30 добиени права во областа на социјална и детска заштита
📌 32 добиени права во областа на лична документација

📌 17 деца Роми вклучени во туторска програма (2-5 одделение)
📌 реконструкција на игралиште во населба Единство
📌 уредување на 2 детски катчиња (во ромска населба и градинка „Детелина“)

👉 ДЕЛЧЕВО
📌 реконструкција на 3 училници во ООУ „Св. Климент Охридски“, село Тработивиште
📌 реконструкција на тоалети и изградба на тоалет за ученици со попреченост

ВЕЛЕС

✅ ПОСТИГНУВАЊА НА РОМАЛИТИКО ВО ОПШТИНА ВЕЛЕС (до февруари 2024)
✨Благодарност до тимот! 🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
 
📌 152 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 10 присуства на седници на совет
📌 4 Роми се стекнале со основно образование
📌 110 дадени советувања
📌 2 мапирани лица без документи
📌 12 Роми поддржани за аплицирање за стипении за средно образование
📌 2 завршени локални акциии
📌 поставена заштитна ограда по барање на Ромалитико на ул. „Јордан Џурнов“
📌 реконструкција на фекална канализација на ул. „Јордан Џурнов“ (135m)
📌 реконструкција на пристапна патека на ул. „Јордан Џурнов“ (135m)
📌 реконструкција на фекална канализација на ул. „Јордан Џурнов“ (135m)
 

ШТИП

ПОСТИГНУВАЊА НА РОМАЛИТИКО ВО ОПШТИНА ШТИП (до февруари 2024)
Благодарност до тимот! 🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!

📌 139 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 10 Роми се стекнале со основно образование
📌 13 дадени советувања
📌 2 присуства на седници на совет
📌 1 мапирани лица без документи
📌 6 ургенции за легализација
📌 3 поддржани фирми со грантови за самовработување од АВРСМ
📌 1 поддржано практиканство
📌 4 завршени локални акции
📌 реконструкција на крак на ул. „Черења“
📌 реконструкција на улица „Широк Дол“, изградба на потпорен ѕид и поставување на соларно осветлување
📌 реконструкција на крак во населба Света Недела
📌 43 деца Роми вклучени во туторска програма (2-5 одделение)
📌 бетонирање на ул. „Асном“ во населба Света Недела

КОЧАНИ

✅ ПОСТИГНУВАЊА НА РОМАЛИТИКО ВО ОПШТИНА КОЧАНИ (до февруари 2024)
✨ Во Кочани изминатата година постигнавме значителни резултати благодарение на нашиот тим составен од Јалчн Неџипов, Шенџабил Рамаданов и Фуркан Куртишов.
📌 10 Роми се стекнаа со образование
📌 23 Роми се вработија
📌 2 Роми добија грант за самовработување
📌 Асфалтирање на главната ул. „Стамен Манов“ од 430 метри
📌 Бетонирање на крак од ул. „Стамен Манов“ 120 метри
📌 Се уредија муслиманските гробишта
Дополнително
📌 65 деца Роми од 2-5 одделение беа вклучени во туторска програма
📌 5 Роми завршија средно образование и се вработија
📌 Се направи парк и рекреативен терен
🙏 Нашата работа не престанува тука, во текот на 2024 со уште поголеми резултати. Благодарност до целиот тим за постигнатите резултати!
 

ВИНИЦА

✅ ПОСТИГНУВАЊА ВО ОПШТИНА ВИНИЦА (до февруари 2024)
✨ Благодарност до тимот во Виница! 🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
📌 9 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 8 Роми се стекнале со основно образование
📌 2 присуства на седници на совет
📌 2 локални акции (1 завршена и 1 во тек)
📌 поставени две постојки или настрешници за чекање на јавен превоз
📌 реконструкција на водоводна мрежа на дел од ул. „Иво Лола Рибар“
📌 55 деца Роми вклучени во туторска програма (2-5 одделение)
📌 овозможување на е-библиотека и разни ИТ услуги за ученици
📌 реконструкција, опремување и осветлување на спортското игралиште во ромската населба
 

БЕРОВО

✅ ПОСТИГНУВАЊА ВО ОПШТИНА БЕРОВО (до февруари 2024)
✨ Благодарност до тимот во Берово! 🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
📌 347 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 217 добиени права во областа на социјална и детска заштита
📌 78 добиени права во областа на лична документација
📌 7 Роми се стекнале со основно образование
📌 9 присуства на седници на совет
📌 176 дадени советувања
📌 1 поддржано вработување
📌 1 локални акции (во тек)
📌 доградба на ул. „Прохор Пчински“
📌 28 деца Роми вклучени во туторска програма (2-5 одделение)
📌 реконструкција на две училници и промена на канализационата мрежа во СОУ „Ацо Русковски“
 

СТРУМИЦА

✅ ПОСТИГНУВАЊА ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА (до февруари 2024)
✨ Благодарност до тимот во Струмица!
🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
📌 117 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 54 добиени права во областа на социјална и детска заштита
📌 4 покренати судски предмети
📌 9 Роми се стекнале со основно образование
📌 5 мапирани лица без документи
📌 2 поддржани фирми со грантови за самовработување од АВРСМ
📌 11 поддржани вработувања во различни комапнии
📌 2 завршени локални акции
📌 бетонирање на крак на ул. „Братство“
📌 бетонирање на ул. „Ѓорѓи Василев“
📌 16 деца Роми вклучени во туторска програма (2-5 одделение)
📌 3 Роми завршија средно образование и се вработија во локални компании
📌 120 млади Роми завршија обуки за активно барање работа
📌 изградба на игралиште за деца во ромската населба во Струмица
 

ПРИЛЕП

✅ ПОСТИГНУВАЊА ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП (до февруари 2024)
✨ Благодарност до тимот во Прилеп! Dzengis Berisha @dzengis.berisha Nuri Dervisoski
🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
📌 312 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 131 добиени права во областа на социјална и детска заштита
📌 86 Роми поддржани за аплицирање за стипении за средно образование
📌 70 дадени советувања
📌 14 мапирани лица без документи
📌 12 поддржани вработувања во различни комапнии
📌 7 Роми се стекнале со основно образование
📌 7 присуства на седници на совет
📌 6 покренати судски предмети
📌 2 поддржани фирми со грантови за самовработување од АВРСМ
📌 1 дигитализиран бизнис
📌 2 завршени локални акции
📌 реконструкција на крак „Гостиварска“ на ул. „Богомилска“ (55m)
📌 реконструкција на крак „Дабничка“ на ул. „Богомилска“ (80m)
📌 20 млади Роми завршија обуки за активно барање работа
📌 уредување и регулирање на сообраќајот со соодветна опрема во населба Тризла 2
 

БИТОЛА

✅ ПОСТИГНУВАЊА ВО ОПШТИНА БИТОЛА (до февруари 2024)
✨ Благодарност до тимот во Битола!
🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
📌 5 поддржани вработувања
📌 2 дигитализирани бизниси
📌 3 поддржани фирми со грантови за самовработување од АВРСМ
📌 1 завршена локална акција
📌 еколошка акција и уредување на просторот околу спортското игралиште – населба Баир
📌 79 деца Роми вклучени во туторска програма (2-5 одделение)
📌 11 Роми завршија средно образование и се вработија во локални компании
📌 реконструкција на кровот на салата во ОУ „Ѓорги Сугарев“
 

НЕГОТИНО

✅ ПОСТИГНУВАЊА ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО (до февруари 2024)
✨ Благодарност до тимот во Неготино!
🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
📌 282 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 95 добиени права во областа на социјална и детска заштита
📌 2 покренати судски предмети
📌 10 мапирани лица без документи
📌 12 семејства добија право на закуп на социјален стан
📌 1 поддржани фирми со грантови за самовработување од АВРСМ
📌 2 дигитализирани бизниси
📌 2 поддржани практиканства
📌 1 поддржано вработување
📌 5 завршени локални акции
📌 изградба на паркинг простор до локалната џамија
📌 тампонирање на пат до локалната џамија
📌 асфалтирање на улица во Долно Маало во с. Криволак (410m)
📌 еко-акција за расчистување на депонија и поставување на 3 контејнери за смет
 

РАДОВИШ/ ПЕХЧЕВО

✅ ПОСТИГНУВАЊА ВО ОПШТИНИТЕ РАДОВИШ И ПЕХЧЕВО (до февруари 2024)
✨ Благодарност до тимот во Радовиш и Пехчево!
🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
📌 63 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 1 присуство на седници на совет
📌 8 Роми се стекнале со основно образование
👉 РАДОВИШ
📌 2 завршени локални акции
📌 поставени 50 светла со соларно напојување во ромските маала
📌 поставена е мини-фотоволтаична централа за улично осветлување во с. Калуѓерица (заедничка акција со RDN)
👉 ПЕХЧЕВО/с. ЦРНИК
📌 3 локални акции (2 завршени, 1 во тек)
📌 изведба на дренажа и реконструкција на градинка
📌 доопремување на градинка
📌 изградба на тоалети во ОУ „Ванчо Китанов“, с. Црник
 

КУМАНОВО

✅ ПОСТИГНУВАЊА ВО ОПШТИНА КУМАНОВО (до февруари 2024)
✨ Благодарност до тимот во Куманово!
🎯 Продолжуваме со активности и нови поголеми постигнувања во 2024!
📌 37 дадени советувања
📌 184 поднесени предмети за пристап до права и сервиси
📌 76 мапирани лица без документи
📌 3 ургенции за легализации
📌 6 Роми се стекнале со основно образование
📌 5 покренати судски предмети
📌 3 поддржани практиканства
📌 40 поддржани вработувања во различни комапнии
📌 1 поддржана фирма со грант за самовработување од АВРСМ
📌 2 дигитализирани бизниси
📌 реконструкција на детско игралиште (заедно со RDN)