Институтот Ромалитико детално ги анализираше поглавјата на извештајот за напредок од 2019 и 2020 година според оценувањето на Европската Комисија. Секоја боја означена на поглавјата претставува тип на напредок, секој тип на напредок е претставен во број, според скалата објаснета на крајот од инфографикот.