На 24 Октомври, 2019 (четврток) во Скопје се одржа национален состанок со невладини организации во рамки на проектот „Со Ромите во Западниот Балкан“ (“Mit Roma im Westbalkan”/”With Roma in the Westbalkan”) имплементиран од Централниот Совет на германските Синти и Роми (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma/Central Council of German Sinti and Roma) во соработка со НВО од Западен Балкан, Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитико и Romaversitas North Macedonia како партнери за Република С. Македонија.