Ромалитико ги анализираше поглавјата на Извештајот за напредок за земјата  за 2021 година според оценувањето на Европската Комисија. Секоја боја означена на поглавјата претставува тип на напредок, секој тип на напредок е претставен во број, според скалата објаснета на крајот од инфографикот.