Со гордост објавуваме дека нашиот програм менаџер Дениз Селмани успешно ја заврши програмата за лидери на Обама Фондацијата. Дениз е сега дел од мрежата на Обама Европски Лидери која претставува мрежа на Европски активисти и лидери.