Иако секоја Влада досега како коалициски партнер имала своја ромска политичка партија, дури по 2002 година, многубројноста на младите интелектуалци Роми го најавува зголемувањето на ромските политички субјекти и подобро артикулирање на нивните интереси. Иако веќе оддамна е јасно, традиционалните лидери го знаат рецептот на успех на избори и наоѓаат начин како да ја обезбедат посакуваната функција. По изборите, функцијата и обемот на работа ги прави лидерите недостапни за интересите и потребите на гласачите.
https://faktor.mk/avaja-veruva-vo-podobra-idnina-na-romite-