Инфографикот претставува графички приказ – симулација на мандатите во парламентот на државата според податоците од парламентарните избори во 2016 година и локалните избори од 2017 година. Инфографикот претставува графички приказ – симулација на мандатите во парламентот на државата според податоците од парламентарните избори во 2016 година и локалните избори од 2017 година.