Институтот за истражување и анализа на политики – Ромалитко организира еднодневна работилница на тема “Одговорно буџетирање за Роми” која ќе биде спроведена од Институтот за економски истражувања и политики Finance Think.