❓ ШТО ПОСТИГНАВМЕ ВО 2023 СО ПРОГРАМАТА РОМАКТЕД II ФАЗА
 
 
🚧 20 инфраструктурни зафати (патишта, фекални мрежи, детски игралишта, училишта)
🙌 471 ромско дете (209 девојчиња) вклучени во активностите за туторство
📌 176 прегледи на лица од ромската заедница преку мобилна амбуланта
📣 380 млади Роми од четири општини поминаа обуки за активно барање на работа
✨ Во две општини 28 Роми од кои 15 жени со одмината возраст се стекнаа со основно образование
🤝 8 информативни сесии за активните мерки за самовработување во кои учествуваа 146 Роми
 
✨ 13 Роми од четири општини од кои 3 жени со одмината возраст се стекнаа со средно образование
🤝 На 51 лице беше дадена поддршка за вработување на Роми
🤝 40 лица од Прилеп и Битола преку дадената поддршка се вработија
💰 15 грантови во вредност од 223,230 евра, општините обезбедија свое учество во вредност од 29,842 евра
 
💰 Во синергија со проектот “Заедно за просперитетна заедница” се обезбедија 19,757 евра за две акции една во Велес и една во Тетово
✅ Беа одржани две работилници во кои 30 судии и јавни обвинители ги усовршија своите вештини во антидискриминација, антициганизам и судската практика на Европскиот суд за човекови права.
✅ Летниот семинар за борба против дискриминација и говор на омраза што се одржа во Охрид од 27 до 29 јуни. Учесниците се запозна со главните концепти на антидискриминација и борба против говорот на омраза, како и концептот на антициганизам.