✅ Реазлизирани проекти во Кочани преку РОМАКТЕД II ФАЗА програмата:
🎓 Завршување на четврти степен на формално средно образование за 3 или 5 возрасни Роми и нивно вработување во локални компании.
📚 Туторска програма за ученици Роми во основното образование кои се вклучени во 2, 3, 4 и 5 одделение.
🏞 Изградба на парк и рекреативни терени на местото викано Колерски гробишта, каде е утврдено ѓубриште во оваа населба.