16 млади луѓе од цела Северна Македонија успешно го завршија Летниот семинар за борба против дискриминација и говор на омраза што се одржа во Охрид од 27 до 29 јуни. Учесниците имаа можност да дознаат повеќе за главните концепти на антидискриминација и борба против говорот на омраза, како и концептот на антициганизам, како специфичен облик на расизам насочен кон ромската заедница.

На младите им беа дадени и алатки кои ќе им помогнат да ги препознаат и оспорат овие концепти. Учесниците имаа можност да научат како да поднесат претставка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, да препознаваат различни форми на дискриминација, како да го детектираат говорот на омраза и како да заземат став против говорот на омраза користејќи ги достапните механизми и алатки. За време на семинарот, учесниците работеа и во групи и се обидоа да се справат со случаи на дискриминација и говор на омраза.

Летниот семинар на тема „Борба против дискриминацијата и говорот на омраза“ беше заеднички организиран од Акциите „Борба против омраза и нетолеранција во Северна Македонија“, дел од заедничката програма на ЕУ и Советот на Европа Хоризонтален фонд за Западен Балкан и Турција и заедничката ЕУ и Програмата ROMACTED Фаза II на Советот на Европа за „Промовирање на добро владеење и зајакнување на Ромите на локално ниво“.