✅ Нашите соработници од Штип изминатиов викенд вршеа попис на куќите кои се во постапка за легализација, а истите се изградени на приватен имот и се комплексни за решавање.
✍ Се прибраа податоци од 30 сопственици за фазата на легализација на нивните куќи.
🎯 Во однос на спорните предмети, Ромалитико во партнерство со Коалиција „Сите за правично судење“ има намера истите да ги застапува и успешно да ги реши.
✊ Процесот е тежок, но вреди да се залагаме и да помогнеме на 30 семејства да го решат долгогодишниот спор со легализацијата.